Sales department
Trương Khiển Đông - Miền Bắc
0962.80.6868
Mr Hà - Miền Nam
0907.064.794
Technical support
Trương Văn Hoàng - Miền Bắc
0967.688.636
Mr Tiến - Miền Nam
0973.215.459
Recruitment
Tiêu đề Từ ngày Đến ngày Địa điểm
Nhân viên kỹ thuật điện 3/17/2017 12:00:00 AM 4/17/2017 12:00:00 AM Hà Nội